Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), 2004 senesinde kurulan gönüllülük esaslı bir sivil toplum kuruluşudur. Ana amaç olarak Avrupalı Türklerin siyasal, sosyal ve kültürel gelişimini sağlayarak, bulundukları Ülkelerdeki statüsünü artırmaktadır . Avrupada hizmet üreten diğer sivil toplum Örgütleriyle birlikte el ele, omuz omuza, gayesine kilitlenerek, bu birliktelik sinerjisiyle görevinin şuurunda olarak, hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşmaya çalışarak, toplumun bir takım ihytiyaçlarını gidermeye çalışır.