Nüfusumuzu nüfuza dönüştürmek, kemiyetimizi keyfiyete dönüştürmek cümlesinde anlamını bulan misyonumuz, Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkelerde daha müreffeh, topluma daha fazla katkı ve katılım sağlayan, sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik alanda daha fazla yer alan, daha iyi yaşam standardına sahip bireyler haline gelmesine dönük çabalar harcamaktır. UETD’nin misyonunun odağında, “Avrupalı Türkler” ve “Türkiye Avrupa ilişkileri” yer almaktadır .Avrupa’da beş milyona yakın insanımız var. Bu sayının ciddi bir bölümü akademisyenlerden, öğretim görevlilerinden ve üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır . Yüzbinlerce orta öğrenim gören gencimiz ve yüzbinleri bulan müteşebbisimiz, milyarlarca Euro yıllık ciromuz var. Tüm bunlara rağmen gerek Avrupa devletlerinin gerekse Türkiye Cumhuriyeti devletinin yaklaşımındaki yetersizlikten kaynaklanan ciddi bir insan kaynağı ve potansiyel israfı söz konusudur. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bazılarının toplam nüfusundan daha fazla, Türkiye kökenli, Avrupa’da yaşayan insanlarımız bulunmaktadır . Yaşlanan Avrupa nüfusu içinde Avrupalı Türklerin ifade ettiği potansiyel her geçen gün daha büyük önem taşımaktadır.