İnsan Vizyonu:

– Merkezine insanı alır. Din, mezhep farkı gözetmeksizin tüm insani değerleri benimser.

– Coğrafi, kültürel ve etnik köken farklılıklarını zenginlik olarsk görür.


Dünya Vizyonu:

– Modern dönem ideolojik ayrışma ve çatışmaları tüm coğrafyalarda red eder.

– Çoğulculuk ekseninde uzlaşı merkezli bir medeniyet hedefini benimser.


Avrupa Vizyonu:

– Demokrasi ve Avrupa değerlerini, insan hak ve özgürlüklerini benimser.

– Avrupa’nın gücüne, yeteneğine ve misyonuna inanır.